XV Konferencja

POLSKIEJ GRUPY
RAKA PŁUCA

18-20.11.2021 r.

ONLINE

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w XV Konferencji organizowanej przez Polską Grupę Raka Płuca w współpracy z International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC.

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 18-20.11.2021 i poprzedzona zostanie Warsztatami Patomorfologicznymi i Pulmonologicznymi. 

Doroczna konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca była i jest platformą porozumienia i spotkań uczestników wszystkich specjalności, w których kręgu zainteresowania znajduje się diagnostyka i leczenie nowotworów płuca i obszaru klatki piersiowej. Również w tym trudnym roku mamy możliwość spotkać się wszyscy: torakochirurdzy, pulmonolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, patomorfolodzy, radiolodzy, rehabilitanci i wszyscy inni, których nie wymieniłem.

Zapewniam Państwa, że ze względu na olbrzymi postęp jaki dokonuje się w leczeniu nowotworów płuca i klatki piersiowej, tegoroczny program Konferencji zaspokoi oczekiwania wobec najnowszej wiedzy, a zaproszeni wybitni Wykładowcy przekażą Państwu wszystkie nowości wobec diagnostyki i leczenia raka płuca.

Do zobaczenia w listopadzie. 

W imieniu Zarządu Polskiej Grupy Raka Płuca
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

KONFERENCJA ONLINE

18-20.11.2021 r.
REJESTRACJA

Komitet naukowy XV Konferencji
Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med.
Dariusz M. Kowalski

Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca,
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Orłowski

Kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie