Piątek 19.11.21

^

10:30 – 12:30

Warsztat 1: PULMUNOLOGIA - rozwiń program

 

10:30 Szczegóły wkrótce 
^

10:30 – 12:30

Warsztat 2: PATOMORFOLOGIA - rozwiń program
10:30

Szczegóły wkrótce 

 

^

13:00 – 14:30 Sesja 1

Przewodniczący: 

LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE I IMMUNOKOMPETENTNE: CZY TYLKO LECZENIE PALIATYWNE?
13:00 – 13:05 Wprowadzenie  
13:05 – 13:20  Zakres diagnostyki molekularnej chorych leczonych radykalnie z NDRP
13:20 – 13:35 Inhibitory kinaz tyrozynowych EGFR w radykalnym leczeniu NDRP
13:35 – 13:50 Inhibitory kinaz tyrozynowych ALK w radykalnym leczeniu NDRP
13:50 – 14:05 Leki immunokompetentne w leczeniu radykalnym NDRP
14:05 – 14:20 Prezentacja przypadku i dyskusja
14:20 – 14:30 Dyskusja i podsumowanie
14:30 – 14:40 Przerwa kawowa 
^

14:40 - 16:25 Sesja 2

Przewodniczący: 

LECZENIE CHOROBY OLIGOMETASTATYCZNEJ NDRP
14:40 – 14:45 Wprowadzenie  
14:45 – 15:00  Molekularne mechanizmy rozwoju choroby oligometastatycznej NDRP
15:00 – 15:15 Immunologiczne mechanizmy rozwoju choroby oligometastatycznej NDRP
15:15 – 15:30 Miejsce radioterapii w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP
15:30 – 15:45 Miejsce leczenia systemowego (chemioterapia i leki ukierunkowane molekularnie) w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP
15:45 – 16:00 Miejsce leczenia systemowego (leki immunokompetentne) w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP
16:00 – 16:15 Prezentacja przypadku i dyskusja
16:15 – 16:25 Dyskusja i podsumowanie
^

16:25 – 18:25 Sesja 3

Przewodniczący:

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIKŁAŃ LEKÓW INNOWACYJNYCH W LECZENIU NDRP
16:25 – 16:30 Wprowadzenie  
16:30 – 16:45   Mechanizmy indukcji powikłań leków molekularnych
16:45 – 17:00 Mechanizmy indukcji powikłań leków immunokompetentnych
17:00 – 17:15 Powikłania skórne
17:15 – 17:30 Endokrynopatie
17:30 – 17:45 Powikłania płucne
17:45 – 18:00 Powikłania gastroenterologiczne
18:00 – 18:15 Prezentacja przypadku i dyskusja
18:15 – 18:25 Dyskusja i podsumowanie
18:25 – 18:00 Przerwa 
^

18:25 – 18:30

Otwarcie konferencji – prof. Dariusz M. Kowalski, prof. Tadeusz Orłowski

^

18:30 – 19:00

Wykład inauguracyjny

^

19:00 – 19:20

Onkologia precyzyjna wobec leków ukierunkowanych molekularnie w NDRP

^

19:20 – 19:40

Onkologia precyzyjna wobec leków immunokompetentnych w NDRP

^

19:40 – 19:50

Podsumowanie
– prof. Dariusz M. Kowalski, prof. Tadeusz Orłowski

SOBOTA 20.11.21

^

09:00 – 10:45 Sesja 4

Przewodniczący: 

IMMUNOCHEMIOTERAPIA NDRP CZYLI CO, KOMU, KIEDY, JAK DŁUGO?

 

09:00 – 09:05 Wprowadzenie
09:05 – 09:20   Immunochemioterapia NDRP – State of Art
09:20 – 09:35 Immunochemioterapia CO i KIEDY?
09:35 – 09:50 Immunochemioterapia – KOMU I JAK DŁUGO?
09:50 – 10:05 Miejsce immunoterapii w leczeniu chorych z zaburzeniami molekularnymi kierującymi
10:05 – 10:20 Immunoterapia po immunoterapii – co wiemy i gdzie jesteśmy?
10:20 – 10:35 Prezentacja przypadku i dyskusja
10:35 – 10:45 Dyskusja i podsumowanie
^

10:45 – 12:15 Sesja 5

Przewodniczący: 

DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA: CZAS NA ZMIANY
10:45 – 10:50 Wprowadzenie
10:50 – 11:05 Leczenie radykalne DRP
11:05 – 11:20 Profilaktyczne napromienianie ośrodkowego układu nerwowego i radioterapia konsolidująca obszaru klatki piersiowej chorych w stadium rozsiewu
11:20 – 11:35 Chemioterapia
11:35 – 11:50 Immunoterapia
11:50 – 12:05 Prezentacja przypadku
12:05 – 12:15 Dyskusja i podsumowanie
12:15 – 12:25 Przerwa kawowa
^

12:25 – 13:55 Sesja 6

Przewodniczący: 

LECZENIE OSZCZĘDZAJĄCE OBSZARU KLATKI PIERSIOWEJ
12:25 – 12:30 Wprowadzenie
12:30 – 12:45 Niedrobnokomórkowy rak płuca
12:45 – 13:00 Złośliwy międzybłoniak opłucnej
13:00 – 13:15 Grasiczaki i rak grasicy
13:15 – 13:30 Rakowiaki, rak tchawicy i guzy zarodkowe śródpiersia
13:30 – 13:45 Prezentacja przypadku
13:45 – 13:55 Dyskusja i podsumowanie
^

13:55 – 15:25 Sesja 7

Przewodniczący: 

SKOJARZONE LECZENIE NDRP W STADIUM ZAAWANSOWANIA MIEJSCOWEGO
13:55 – 14:00 Wprowadzenie
14:00 – 14:15 Zasady planowania radioterapii: Efektywność i bezpieczeństwo
14:15 – 14:30 Radioterapia samodzielna (konwencjonalna i nie konwencjonalna)
14:30 – 14:45 Radiochemioterapia z leczeniem konsolidującym lekami immunokmpetentnymi
14:45 – 15:00 Radiochemioterapia z leczeniem konsolidującym lekami ukierunkowanymi molekularnie
15:00 – 15:15 Prezentacja przypadku
15:15 – 15:25 Dyskusja i podsumowanie
15:25 – 16:25 Przerwa obiadowa 
^

16:25 – 17:55 Sesja 8

Przewodniczący: 

OPTYMALIZACJA DIAGNOSTYKI MAŁOINWAZYJNEJ RAKA PŁUCA
16:25 – 16:30 Wprowadzenie
16:30 – 16:45 Bronchoskopia klasyczna
16:45 – 17:00 Ultrasonografia przezoskrzelowa
17:00 – 17:15 Transtorakalne biopsje
17:15 – 17:30 Inne metody diagnostyki śródpiersia
17:30 – 17:45 Prezentacja przypadku
17:45 – 17:55 Dyskusja i podsumowanie
^

17:55 – 19:00 Sesja 9

Przewodniczący: 

GRANDE DEBATE: ZMIERZCH BOGÓW CZYLI KRES DIAGNOSTYKI CYTOLOGICZNEJ
17:55 – 18:00 Wprowadzenie
18:00 – 18:15 Cytologia – TAK
18:15 – 18:30 Cytologia – NIE
18:30 – 18:35 Komentarz torakochirurga
18:35 – 18:40 Komentarz pulmonologa
18:40 – 18:45 Komentarz biologa molekularnego
18:45 – 18:50 Komentarz onkologa klinicznego
18:50 – 18:55 Komentarz radioterapeuty
18:55 – 19:00 Podsumowanie 
^

19:00 Zakończenie konferencji