Czwartek 18.11.21

^

10:30 – 12:05

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski 

Warsztat 1: PULMONOLOGIA: SUKCESY I PORAŻKI NOWOCZESNEGO LECZENIA CHORYCH NA RAKA PŁUCA - PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH - rozwiń program - formuła online

 

10:30 – 10:35 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
10:35 – 10:40 Utrata rearanżacji ROS 1 w przerzucie do piersi u chorej w trakcie leczenia kryzotynibem – dr n. med. Izabela Chmielewska
10:40 – 10:45 Powikłania w trakcie leczenia alekbynibem w drugiej linii u chorego ALK +  – lek. Marcelina Makuch
10:45 – 10:50 Pacjentka z rzadką mutacją EGFR – dr n. med. Katarzyna Stencel 
10:50 – 11:00 Skuteczność i bezpieczeństwo terapii ukierunkowanych molekularnie – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
11:00 – 11:05 Podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
11:05 – 11:10 Zapalenie całego jelita grubego w trakcie leczenia pembrolizumabem         – dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska
11:10 – 11:15 Kontynuacja leczenia atezolizumabem po przebytym zapaleniu płuc w przebiegu COVID-19 – lek. Małgorzata Frąk
11:15 – 11:20 Zespół ręka stopa w trakcie lecznia niwolumabem – dr n. med. Michał Szczyrek
11:20 – 11:30 Algorytm postępowania w przypadku powikłań immunologicznych –          dr hab. n. med. Ewa Kalinka 
11:30 – 11:35 Podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
11:35 – 11:40 Leczenie skojarzone raka drobnokomórkowego w st IV – dr hab. n. med. Damian Tworek
11:40 – 11:45 Długotrwała odpowiedź na leczenie pembrolizumabem u niepalącej chorej z NDRP – dr hab. n. med. Robert Kieszko
11:45 – 11:50 Leczenie radykalne RT-CHT z konsolidującym leczeniem durwalumabem – dr n. med. Tomasz Jankowski
11:50 – 12:00 Skuteczność immunoterapii w raku płuca – dr n. med. Izabela Chmielewska
11:50 – 12:05 Podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
^

10:30 – 12:30

Przewodnicząca: prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort, dr hab. n. med. Małgorzata Szołkowska 

Warsztat 2: PATOMORFOLOGIA - Patronat ROCHE, MSD - rozwiń program - formuła online
10:30 – 10:45 Pilotaż JGPato i akredytacja JDP – na jakim jesteśmy etapie? – prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek 
10:45 – 10:55 Akredytacja w praktyce pulmopatologa – dr hab. n. med. Małgorzata Szołkowska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
10:55 – 11:10 STAS – nowy czynnik prognostyczny w raku płuca – lek. Katarzyna Sikora
11:10 – 12:10 Klasyfikacja WHO nowotworów klatki piersiowej 2021. Nowe jednostki – nowe trudności, stare jednostki – nowe trudności – dr hab. n. med. Małgorzata Szołkowska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
12:10 – 12:30 Prezentacja przypadków – prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, lek. Beata Muszczyńska-Bernhard
12:30 – 12:40 Kompleksowa diagnostyka raka płuca – Sonia Konicz, Adam Olejnik Roche Diagnostics
^

10:30 – 12:00

Przewodniczący: dr hab. n. med. Jarosław Pieróg 

Warsztat 3: TORAKOCHIRURGIA: NOWOCZESNE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE – BRONCHONAWIGACJA ELEKTROMAGNETYCZNA - Partner MEDTRONIC - rozwiń program - formuła online
10:30 – 12:00 Transmisja na żywo z sali operacyjnej – dr n. med. Robert Dziedzic 
^

13:00 – 14:20 Sesja 1

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE I IMMUNOKOMPETENTNE: CZY TYLKO LECZENIE PALIATYWNE? - rozwiń program
13:00 – 13:05 Wprowadzenie  – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
13:05 – 13:15   Zakres diagnostyki molekularnej chorych leczonych radykalnie z NDRP – prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
13:15 – 13:25 Inhibitory kinaz tyrozynowych EGFR w radykalnym leczeniu NDRP prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
13:25 – 13:35 Inhibitory kinaz tyrozynowych ALK w radykalnym leczeniu NDRP – dr n. med. Adam Płużański 
13:35 – 13:45 Leki immunokompetentne w leczeniu radykalnym NDRP – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska 
13:45 – 14:00 Prezentacja przypadku i dyskusja – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska 
14:00 – 14:05 Dyskusja i podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
14:05 – 14:20 Przerwa reklamowa
^

14:20 - 15:45 Sesja 2

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko 

LECZENIE CHOROBY OLIGOMETASTATYCZNEJ NDRP - rozwiń program
14:20 – 14:25 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
14:25 – 14:40   Molekularne mechanizmy rozwoju choroby oligometastatycznej NDRP – prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg 
14:40 – 14:55 Immunologiczne mechanizmy rozwoju choroby oligometastatycznej NDRP – prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk 
14:55 – 15:05 Miejsce radioterapii w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP – prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński 
15:05 – 15:15 Miejsce leczenia systemowego (leki immunokompetentne) w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko 
15:15 – 15:25 Miejsce chirurgii w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP – dr hab. n. med. Cezary Piwkowski 
15:25 – 15:40 Prezentacja przypadku i dyskusja – dr n. med. Adam Płużański
15:40 – 15:45 Dyskusja i podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko 
^

15:45 - 16:15 Sesja sponsorowana firmy TAKEDA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

INHIBITORY ALK W LECZENIU NDRP - OBOWIĄZUJĄCA INTERPRETACJA PROGRAMU LEKOWEGO - rozwiń program
15:45 – 15:55
Pułapki diagnostyki molekularnej wobec szlaku ALK – prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko 
15:55 – 16:05  
Interpretacja programu lekowego wobec szlaku ALK – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
16:05 – 16:15
Sukces czy porażka – opis przypadku – dr n. med.  Katarzyna Stencel
^

16:15 - 16:45 Sesja pod patronatem firmy ASTRAZENECA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

POZYCJA CZY POZYCJONOWANIE – AURA, FLAURA, ADAURA - rozwiń program
16:15 – 16:45 AURA – prof. dr hab n. med. Paweł Krawczyk 
  FLAURA – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
ADAURA – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
^

16:45 - 17:15 Sesja sponsorowana firmy PFIZER

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

W POSZUKIWANIU PRZEŁAMYWANIA OPORNOŚCI PO TKI 2. GENERACJI U CHORYCH NA NDRP ALK /+/ - rozwiń program
16:45 – 16:55 Nowoczesna diagnostyka molekularna NDRP w aspekcie identyfikacji genu fuzyjnego –prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko
16:55 – 17:05 Efektywność kliniczna lorlatynibu w 2. linii leczenia NDRP ALK + dr n. med. Magdalena Knetki- Wróblewska
17:05 – 17:15 Bariera krew-mózg wobec lorlatynibu: upadek mitu „sanktuarium ośrodkowego układu nerwowego” – prof.  dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko 
^

17:15 – 17:35

Przerwa reklamowa 

^

17:35 – 17:40

Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski 

^

17:45 – 18:10

Wykład inauguracyjny: Dlaczego zostałam lekarką, a nie zostałam aktorką – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska 

^

18:10 – 18:30

Onkologia precyzyjna wobec leków ukierunkowanych molekularnie w NDRP – dr n. med. Anna Wrona 

Wykład pod patronatem firmy ROCHE 

^

18:30 – 18:50

Onkologia precyzyjna wobec leków immunokompetentnych w NDRP – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 

Wykład pod patronatem firmy MSD

^

18:50 – 18:55

Podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Piątek 19.11.21

^

09:30 – 10:55 Sesja 3

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, prof. dr hab. n. med. Joanna Czuwara

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIKŁAŃ LEKÓW INNOWACYJNYCH W LECZENIU NDRP - rozwiń program

 

09:30 – 09:35 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak 
09:35 – 09:45 Mechanizmy indukcji powikłań leków molekularnych – prof. dr hab. n. med. Joanna chorostowska-Wynimko
09:45 – 09:55 Mechanizmy indukcji powikłań leków immunokompetentnych – prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk 
09:55 – 10:05 Powikłania skórne – prof. dr hab. n. med. Joanna Czuwara 
10:05 – 10:15 Endokrynopatie – dr n. med. Maria Stelmachowska-Banaś 
10:15 – 10:25 Powikłania płucne – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak 
10:25 – 10:35 Powikłania gastroenterologiczne – dr n. med. Katarzyna Stencel 
10:35 – 10:50 Prezentacja przypadku i dyskusja – dr n. med. Sylwia Tabor
10:50 – 10:55 Dyskusja i podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, prof. dr hab. n. med. Joanna Czuwara 
^

10:55 – 11:10 Sesja edukacyjna firmy NOVARTIS

Co przed nami w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca terapiami celowanymi? – dr n. med. Katarzyna Stencel

 

^

11:10 – 11:40 Sesja pod patronatem firmy BMS

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski 

PODWÓJNA IMMUNOTERAPIA W 1 LINII NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA - JAKIE KORZYŚCI, JAKIE WYZWANIA? - rozwiń program

 

11:10 – 11:40 Sesja pytań i odpowiedzi – dr hab. n. med. Ewa Kalinka, dr n. med. Adam Płużański 
11:40 – 12:00 Przerwa reklamowa
^

12:00 – 13:15 Sesja 4

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

IMMUNOCHEMIOTERAPIA NDRP CZYLI CO, KOMU, KIEDY, JAK DŁUGO? - rozwiń program

 

12:00 – 12:05 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski 
12:05 – 12:15 Immunochemioterapia NDRP – State of Art – prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski 
12:15 – 12:25 Immunochemioterapia CO i KIEDY? – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska 
12:25 – 12:35 Immunochemioterapia – KOMU I JAK DŁUGO? – prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski 
12:35 – 12:45 Miejsce immunoterapii w leczeniu chorych z zaburzeniami molekularnymi kierującymi – prof. dr hab. n. med. Paweł Krzakowski 
12:45 – 12:55 Immunoterapia po immunoterapii – co wiemy i gdzie jesteśmy? – prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk 
12:55 – 13:10 Prezentacja przypadku i dyskusja – dr n. med. Adam Płużański
13:10 – 13:15 Dyskusja i podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Paweł Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski 
^

13:15 – 13:45 Sesja pod patronatem firmy MSD

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Ewa Kalinka 

DLACZEGO PEMBROLIZUMAB JEST STANDARDEM LECZENIA W PIERWSZEJ LINII NDRP W IV STADIUM ZAAWANSOWANIA? - rozwiń program

 

13:15 – 13:25 Immunoterapia z najdłuższą medianą przeżycia całkowitego kiedykolwiek zaobserwowaną w zaawansowanym NDRP – wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych pembrolizumabem. – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak 
13:25 – 13:35 1/3 pacjentów z zaawansowanym NDRP to chorzy z ekspresją PD-L1 poniżej 1% – jakie mamy refundowane opcje leczenia skojarzonego? – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
13:35 – 13:45 Jakość życia pacjentów leczonych immunoterapią w skojarzeniu chemioterapią – co wiemy o    profilu bezpieczeństwa pembrolizumabu po 3 i 4 latach obserwacji – dr hab. n. med. Ewa Kalinka 
^

13:45 - 14:15 Sesja sponsorowana firmy BOEHRINGER INGELHEIM

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH NA NDRP Z MUTACJAMI AKTYWUJĄCYMI EGFR W CODZIENNEJ PRAKTYCE KLINICZNEJ - rozwiń program

 

13:45 – 13:55 Diagnostyka mutacji oporności – dr n. med. Andrzej Tysarowski 
13:55 – 14:05 Chory z przerzutami do OUN – opis przypadku – dr n. med. Adam Płużański
14:05 – 14:15 Terapia sekwencyjna – opis przypadku – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewski
14:15 – 15:00 Przerwa
^

15:00 – 15:50 Sesja 5

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA: CZAS NA ZMIANY - rozwiń program
15:00 – 15:05 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
15:05 – 15:15 Leczenie radykalne DRP – lek. Piotr Jaśkiewicz
15:15 – 15:25 Profilaktyczne napromienianie ośrodkowego układu nerwowego i radioterapia konsolidująca obszaru klatki piersiowej chorych w stadium rozsiewu – dr n. med. Anna Wrona
15:25 – 15:35 Chemioterapia – prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
15:35 – 15:45 Immunoterapia – prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
15:45 – 15:50 Podusmowanie i dyskusja – prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
^

15:50 – 16:20 Sesja sponsorowana firmy ROCHE

Przewodniczący: dr hab. n. med. Ewa Kalinka, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk 

MOJE PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU ATEZOLIZUMABEM CHORYCH Z DRP W PROGRAMIE LEKOWYM B.6 - rozwiń program
15:50 – 16:00 Prezentacja przypadku 1 – dr n. med. Izabela Chmielewska 
16:00 – 16:10 Prezentacja przypadku 2 – dr n. med. Maciej Bryl 
16:10 – 16:20 Prezentacja przypadku 3 – dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska 
^

16:20 – 17:15 Sesja 6

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

LECZENIE OSZCZĘDZAJĄCE OBSZARU KLATKI PIERSIOWEJ - rozwiń program
16:20 – 16:25 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski 
16:25 – 16:35 Niedrobnokomórkowy rak płuca – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski 
16:35 – 16:45 Czy czas na zmianę klasyfikacji TNM? – dr hab. med. Dariusz Dziedzic
16:45 – 16:55 Rakowiaki, rak tchawicy i guzy zarodkowe śródpiersia – prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
16:55 – 17:10 prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski 
17:10 – 17:15 Podusmowanie i dyskusja – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski 

Sobota 20.11.21

^

09:30 – 10:40 Sesja 7

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

SKOJARZONE LECZENIE NDRP W STADIUM ZAAWANSOWANIA MIEJSCOWEGO - rozwiń program
09:30 – 09:35 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
09:35 – 09:45 Zasady planowania radioterapii: Efektywność i bezpieczeństwo – dr n. med. Łukasz Kuncman
09:45 – 09:55 Radioterapia samodzielna (konwencjonalna i nie konwencjonalna) –prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka 
09:55 – 10:05 Leczenie Skojarzone NDRP w stadium miejscowego zaawansowania z udziałem chirurgii – prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski 
10:05 – 10:20

Radiochemioterapia z leczeniem konsolidującym (lekami ukierunkowanymi molekularnie i immunokompetentne) – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth 

Wykład pod patronatem firmy ASTRAZENECA

10:20 – 10:35

Prezentacja przypadku –  dr n. med. Łukasz Kuncman

Wykład pod patronatem firmy ASTRAZENECA

10:35 – 10:40 Dyskusja i podsumowanie
10:40 – 11:00 Przerwa reklamowa
^

11:00 – 12:05 Sesja 8

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, prof. dr hab. n. med.  Adam Antczak

OPTYMALIZACJA DIAGNOSTYKI MAŁOINWAZYJNEJ RAKA PŁUCA - rozwiń program
11:00 – 11:05 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak 
11:05 – 11:15 Bronchoskopia klasyczna – dr n. med. Maciej Głogowski
11:15 – 11:25 Ultrasonografia przezoskrzelowa – prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
11:25 – 11:35 Transtorakalne biopsje – prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman
11:35 – 11:45 Inne metody diagnostyki – dr hab. n. med. Dariusz Dziedzic 
11:45 – 12:00 Prezentacja przypadku – dr n. med. Maciej Głogowski
12:00 – 12:05 Dyskusja i podsumowanie – prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, prof. dr hab. n. med. Adam Antczak  
^

12:05 – 12:20 Wystąpienie firmy SIEMENS HEALTHINEERS

Wsparcie AI w diagnostyce obrazowej klatki piersiowej – Łukasz Kliszcz, Siemens Healthineers

^

12:20 – 13:10 Sesja sponsorowana firmy ROCHE

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort 

PACJENT W CENTRUM - ROLA WPŁYWU KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ NA DECYZJE TERAPEUTYCZNE - rozwiń program
12:20 – 12:35 Profilowanie molekularne – aspekt kliniczny – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
12:35 – 12:50 Profilowanie molekularne – aspekty technologiczne – dr n. med.  Andrzej Tysarowski
12:50 – 13:05 Profilowanie molekularne – współpraca Pato-Biol-Klin prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort 
13:05 – 13:10 Dyskusja
^

13:10 – 14:00 Sesja 9

Przewodniczący: dr hab. n. med. Małgorzata Szaołkowska, dr n. med. Adam Płużański

GRANDE DEBATE: ZMIERZCH BOGÓW – CZY TO JUŻ KRES DIAGNOSTYKI CYTOLOGICZNEJ? - rozwiń program
13:10 – 14:00 Za i przeciw – dwugłos patologów – dr hab. n. med. Małgorzata Szołkowska, prof. dr hab. n. med. Renata Langfort 
Komentarz torakochirurga – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski 
Komentarz pulmonologa – prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke 
Komentarz biologa molekularnego – prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Komentarz onkologa klinicznego – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski 
Komentarz radioterapeuty – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth 
^

14:00 Zakończenie konferencji