Czwartek 18.11.21

^

10:30 – 12:30

Warsztat 1: PULMONOLOGIA - rozwiń program - formuła online

Sukcesy i porażki nowoczesnego leczenia chorych na raka płuca – przegląd najciekawszych przypadków klinicznych – prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

10:30 – 10:35 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
^

10:30 – 12:30

Warsztat 2: PATOMORFOLOGIA - rozwiń program - formuła online
10:30

Szczegóły wkrótce 

 

^

13:00 – 14:30 Sesja 1

Przewodniczący: 

LEKI UKIERUNKOWANE MOLEKULARNIE I IMMUNOKOMPETENTNE: CZY TYLKO LECZENIE PALIATYWNE?
13:00 – 13:05 Wprowadzenie  
13:05 – 13:20  Zakres diagnostyki molekularnej chorych leczonych radykalnie z NDRP
13:20 – 13:35 Inhibitory kinaz tyrozynowych EGFR w radykalnym leczeniu NDRP
13:35 – 13:50 Inhibitory kinaz tyrozynowych ALK w radykalnym leczeniu NDRP
13:50 – 14:05 Leki immunokompetentne w leczeniu radykalnym NDRP
14:05 – 14:20 Prezentacja przypadku i dyskusja
14:20 – 14:30 Dyskusja i podsumowanie
14:30 – 14:40 Przerwa kawowa
^

14:40 - 16:30 Sesja 2

Przewodniczący:

LECZENIE CHOROBY OLIGOMETASTATYCZNEJ NDRP
14:40 – 14:45 Wprowadzenie  
14:45 – 15:00  Molekularne mechanizmy rozwoju choroby oligometastatycznej NDRP
15:00 – 15:15 Immunologiczne mechanizmy rozwoju choroby oligometastatycznej NDRP
15:15 – 15:30 Miejsce radioterapii w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP
15:30 – 15:45 Miejsce leczenia systemowego (chemioterapia i leki ukierunkowane molekularnie) w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP
15:45 – 16:00 Miejsce leczenia systemowego (leki immunokompetentne) w leczeniu choroby oligometastatycznej NDRP
16:00 – 16:15 Prezentacja przypadku i dyskusja
16:15 – 16:30 Dyskusja i podsumowanie
^

16:30 – 17:00

Wykład inauguracyjny

^

17:00 – 17:20

Onkologia precyzyjna wobec leków ukierunkowanych molekularnie w NDRP

^

17:20 – 17:40

Onkologia precyzyjna wobec leków immunokompetentnych w NDRP

^

17:40 – 17:50

Podsumowanie
– prof. Dariusz M. Kowalski, prof. Tadeusz Orłowski

Piątek 19.11.21

^

09:30 – 11:40 Sesja 3

Przewodniczący: 

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIKŁAŃ LEKÓW INNOWACYJNYCH W LECZENIU NDRP

 

09:30 – 09:35 Wprowadzenie
09:35 – 09:50 Mechanizmy indukcji powikłań leków molekularnych
09:50 – 10:05 Mechanizmy indukcji powikłań leków immunokompetentnych
10:05 – 10:20 Powikłania skórne
10:20 – 10:45 Endokrynopatie
10:45 – 11:00 Powikłania płucne
11:00 – 11:15 Powikłania gastroenterologiczne 
11:15 – 11:30 Prezentacja przypadku i dyskusja
11:30 – 11:40 Dyskusja i podsumowanie
11:40 – 11:50 Przerwa kawowa
^

11:50 – 13:35 Sesja 4

Przewodniczący: 

IMMUNOCHEMIOTERAPIA NDRP CZYLI CO, KOMU, KIEDY, JAK DŁUGO?

 

11:50 – 11:55 Wprowadzenie
11:55 – 12:10 Immunochemioterapia NDRP – State of Art
12:10 – 12:25 Immunochemioterapia CO i KIEDY?
12:25 – 12:40 Immunochemioterapia – KOMU I JAK DŁUGO?
12:40 – 12:55 Miejsce immunoterapii w leczeniu chorych z zaburzeniami molekularnymi kierującymi
12:55 – 13:10 Immunoterapia po immunoterapii – co wiemy i gdzie jesteśmy?
13:10 – 13:25 Prezentacja przypadku i dyskusja
13:25 – 13:35 Dyskusja i podsumowanie
13:35 – 14:35 Przerwa obiadowa
^

14:35 – 16:05 Sesja 5

Przewodniczący: 

DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA: CZAS NA ZMIANY
14:35 – 14:40 Wprowadzenie
14:40 – 14:55 Leczenie radykalne DRP
14:55 – 15:10 Profilaktyczne napromienianie ośrodkowego układu nerwowego i radioterapia konsolidująca obszaru klatki piersiowej chorych w stadium rozsiewu
15:10 – 15:25 Chemioterapia
15:25 – 15:40 Immunoterapia
15:40 – 15:55 Prezentacja przypadku
15:55 – 16:05 Dyskusja i podsumowanie

Sobota 20.11.21

^

09:30 – 11:10 Sesja 6

Przewodniczący: 

LECZENIE OSZCZĘDZAJĄCE OBSZARU KLATKI PIERSIOWEJ
09:30 – 09:35 Wprowadzenie
09:35 – 09:50 Niedrobnokomórkowy rak płuca
09:50 – 10:05 Złośliwy międzybłoniak opłucnej
10:05 – 10:20 Grasiczaki i rak grasicy
10:20 – 10:45 Rakowiaki, rak tchawicy i guzy zarodkowe śródpiersia
10:45 – 11:00 Prezentacja przypadku
11:00 – 11:10 Dyskusja i podsumowanie
^

11:10 – 12:40 Sesja 7

Przewodniczący: 

SKOJARZONE LECZENIE NDRP W STADIUM ZAAWANSOWANIA MIEJSCOWEGO
11:10 – 11:15 Wprowadzenie
11:15 – 11:30 Zasady planowania radioterapii: Efektywność i bezpieczeństwo
11:30 – 11:45 Radioterapia samodzielna (konwencjonalna i nie konwencjonalna)
11:45 – 12:00 Radiochemioterapia z leczeniem konsolidującym lekami immunokmpetentnymi
12:00 – 12:15 Radiochemioterapia z leczeniem konsolidującym lekami ukierunkowanymi molekularnie
12:15 – 12:30 Prezentacja przypadku
12:30 – 12:40 Dyskusja i podsumowanie
12:40 – 12:50 Przerwa kawowa
^

12:50 – 14:15 Sesja 8

Przewodniczący: 

OPTYMALIZACJA DIAGNOSTYKI MAŁOINWAZYJNEJ RAKA PŁUCA
12:50 – 12:55 Wprowadzenie
12:55 – 13:10 Bronchoskopia klasyczna
13:10 – 13:25 Ultrasonografia przezoskrzelowa
13:25 – 13:35 Transtorakalne biopsje
13:35 – 13:50 Inne metody diagnostyki śródpiersia
13:50 – 14:05 Prezentacja przypadku
14:05 – 14:55 Dyskusja i podsumowanie
^

14:15 – 15:20 Sesja 9

Przewodniczący: 

GRANDE DEBATE: ZMIERZCH BOGÓW CZYLI KRES DIAGNOSTYKI CYTOLOGICZNEJ
14:15 – 14:20 Wprowadzenie
14:20 – 14:35 Cytologia – TAK
14:35 – 14:50 Cytologia – NIE
14:50 – 14:55 Komentarz torakochirurga
14:55 – 15:00 Komentarz pulmonologa
15:00 – 15:05 Komentarz biologa molekularnego
15:05 – 15:10 Komentarz onkologa klinicznego
15:10 – 15:15 Komentarz radioterapeuty
15:15 – 15:20 Podsumowanie
^

15:20 Zakończenie konferencji