Przewodniczący

 prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Orłowski

Kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie